Bevezetés a tudományos diákköri munkába

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Kurzus neve: Bevezetés a tudományos diákköri munkába

Kurzus jellege: kötelezően választható az általános orvos képzésben

Kreditérték: 1 kredit

Tárgyat oktató tanszék: DE OEC Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék

A kurzus koordinátora: Dr. Papp Zoltán (pappz@med.unideb.hu)

A tárgy felvételére ajánlott évfolyam: 1-5. (a TDK-s munka megkezdése előtt)

Melyik félévben vehető fel a tárgy: 2.

Előfeltételek: -

Létszámfeltételek: minimum 15 fő

Óraszám: 5x2 óra előadás és kiegészítő e-learning tananyag

Számonkérés módja: elektronikus feleletválasztós teszt

A vizsga értékelése: ötfokozatú jegy (jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen)

Tematika (időpontok és helyszínek):

  • 1. hét: A tudományos diákkör (TDK) helye az orvosképzésben (Dr. Papp Zoltán) 2015. február 24. (kedd) 17:00-19:00
  • 2. hét: A tudományos munka hitelessége, a jegyzőkönyvkészítés rendje, etikai kérdések (Dr. Virág László) 2015. március 3. (kedd) 17:00-19:00
  • 3. hét: Kísérletes és klinikai adatok gyűjtése, rendszerezése és feldolgozása (Dr. Mátyus László) 2015. március 10. (kedd) 17:00-19:00
  • 4. hét: Gyakorlati szempontok a TDK-előadások és pályamunkák készítéséhez (Dr. Fagyas Miklós) 2015. március 17. (kedd) 17:00-19:00
  • 5. hét: Hogyan lesz valakiből sikeres TDK-s? (a TDT mindenkori hallgatói elnöke és titkára, jelenleg Borbásné Sebestyén Veronika és Rehó Bálint) 2015. március 24. (kedd) 17:00-19:00

Valamennyi foglalkozás az Auguszta Klinika tantermében lesz.

Az e-learning tananyagokat kizárólag a kurzust felvett hallgatók számára tesszük elérhetővé. 

MEGHOSSZABBÍTOTT jelnetkezési határidő: 2015. február 18.

A jelentkezés a jelentkezési lap kitöltésével valósul meg. Kérem töltse ki a jelentkezési lapot és küldje vissza a klinfiz@med.unideb.hu címre 2015. február 18-ig.

A tárgyfelvétel sikeres jelentkezést követően központilag történik. A tárgyfelvétel eredményéről email üzenetet küldünk. 

 

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program